Langileak

Langileak

Lan arduratsu eta integratzailerako konpromisoa

Konpromiso integratzailearen eredua

Gure enpresak egiten duen pertsonen kudeaketaren ezaugarri nagusia da, langile izateaz gain, jabeak ere bagarela: EROSKIko langileen artean, 9.258 pertsona Langile Bazkideak gara (guztizkoaren % 32); beraz, enpresaren kudeaketa kooperatiboan parte hartzen dugu. Ezaugarri horrek beste banaketa-enpresetatik bereizten du EROSKI Taldea: jarrera proaktiboa eta proiektuarekiko konpromiso maila handia dugu, eta erakundearen maila guztietako jardunean islatzen da.

Sortzen dugun enpleguak gure kudeaketa ereduari eta langileekiko, bezeroekiko eta gizartearekiko konpromisoari jarraitzen dio, eta, horregatik, ahalegindu egiten gara egonkorra eta kalitatezkoa izan dadin.

28.939 langile
% 32 langile bazkideak

22.199 kontratu mugagabe
6.740 aldi baterako kontratu

17.821 lanaldi oso
11.118 lanaldi partzial

2.354 langile berri
1.890 emakume

Gure lanaren funtsezko 10 balioak

 1. 1

  Partaidetza sustatzen dugu

 2. 2

  Garapen pertsonala eta profesionala sustatzen ditugu, ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak hobetuz

 3. 3

  Kide izatearen sentimendua: EROSKIko kide izateaz harro gaude, eta hobekuntza-arloak bilatzen ditugu

 4. 4

  Informazioa eta komunikazioa sustatzen ditugu erakundearen barruan, bi noranzkoetan

 5. 5

  Barne elkartasunari esker, kolektiboa indibidualari gailentzen zaio, eta epe luzea epe laburrari

 6. 6

  Dinamismoa aldaketara egokitzeko eta berrikuntza bultzatzeko

 7. 7

  Bezeroa aintzat hartzen dugu, bere beharrei egokitzeko eta haiei aurrea hartzeko

 8. 8

  Lan baldintzak etengabe hobetzen ditugu, bizi kalitate egokia bermatzeko

 9. 9

  Kanpoko elkartasuna, gizarteak ematen diguna hari itzultzeko

 10. 10

  Kooperatiban lan egiten dugun pertsonok ahalik eta profesionalizazio mailarik handiena lortu nahi dugu

Langileen kudeaketa arduratsuaren ardatzak

Soldata mailako elkartasuna

EROSKI Koop. E., bere korporazio balioei jarraituz, soldata mailako elkartasunaren printzipioa aplikatzen du erakunde osoan. Hori dela eta, barne-mailan, soldaten arteko alde txikia dago erantzukizun txikieneko lanpostuen eta goi zuzendaritzako lanpostuen artean; hain zuzen, alde hori 8,17koa izan zen 2019an. Bestalde, kanpoko mailan, ordainsari mailako elkartasunak honako hau dakar berekin: Zuzendaritza Kontseiluaren ordainsaria merkatuko balioa baino txikiagoa da, % 74 inguru, batez beste. Informazio gehiago

Berdintasuna

EROSKIn uste dugu emakumeen eta gizonen arteko aukeren berdintasuna erakundea kudeatzeko oinarrizko printzipio estrategikoetako bat dela. Ildo horretatik, EROSKIk diskriminazio ezaren printzipioari jarraitzen dio, Fundazio estatutuetan jasota baitago. Printzipio hori ez zaio soilik generoari aplikatzen; arrazari, sexu orientazioari, erlijio sinesmenei, iritzi politikoei, nazionalitateari, gizarte jatorriari, desgaitasunari eta diskriminazioa eragin dezakeen beste edozer ezaugarriri ere aplikatzen zaio. Horretarako, 2005ean, Berdintasunerako Batzordea sortu genuen. Haren ardura EROSKIren Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko Diagnostikoa eta Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Plana egitea eta aldian-aldian eguneratzea da. Gainera, Berdintasun Behatokiak printzipio hori erakundean betetzen dela zaintzen du. Informazio gehiago

Kontziliazioa

Gure Berdintasun Planaren lan arloetako bat da kontziliazioa edo bizitza pertsonala eta profesionala bateragarri egitea. Bizitza pertsonala eta profesionala bateragarri egiteari dagokionez, EROSKIk beste baimen batzuk ditu legeek ezartzen dituztenez gain, eta bizitza pertsonala eta profesionala orekatzea ahalbidetzen duten inguruneak eta ordutegiak bultzatzen ditu. Informazio gehiago

Laneko osasuna eta segurtasuna

EROSKIn konpromisoa hartu dugu gure langileen osasuna babesteko eta hobetzeko, eta, horretarako, modu proaktiboan egiten dugu lan segurtasun eta osasunaren arloan. Laneko arriskuen prebentzioaren eta osasunaren arloko prestakuntzaren eta sustapenaren arloetan jarduten gara, eta etengabe hobetzen ditugu laneko arriskuak prebenitzeko gure sistemak, eta enpresaren kudeaketa orokorrean txertatzen. Informazio gehiago

Garapen profesionala

EROSKIko lantaldeetako langileen garapen profesionala eta pertsonala sustatzea 2020ra arteko Plan Estrategikoaren hiru zutabeetako bat da; horrek pertsonen prestakuntza gako gisa kokatzen du lehiakortasuna hobetzeari dagokionez. Gure langileak gaituz, errendimendu handiko lantaldeak osatu, hazkunde profesionala bultzatu eta autokudeaketaren kooperatiba kultura sustatu nahi dugu.

Lan-munduan txertatzea eta gizarte berrikuntza

EROSKI, kontsumo kooperatiba bat denez, proiektu kolektibo bat da, kontsumitzaileari eta gizarteari laguntzen ahalegintzen dena. Eta, hortaz, egoera zaurgarrian eta gizarte-bazterketako arriskuan diren pertsonak lan-munduan txertatzeko konpromisoa daukagu. Hori dela eta, Lanerako Prestakuntza Hitzarmenak egin ditugu Enplegu Zerbitzu Publikoekin eta zenbait erakunderekin, hala nola Gurutze Gorriarekin. Hitzarmen horien bidez, prestakuntza-programak eta praktika ez profesionalak antolatzen ditugu urtero, lan-munduan sartzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboentzat. Horri esker, pertsona horiek gaikuntza profesionala lor dezakete eta, horrenbestez, gure salmenta puntuetan lan egiten hasteko aukera dute.

Supermerkatu inklusiboak

EROSKIk ezgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko eredua zabaltzen jarraitu du, 2015ean GUREAK-ekin eta 2017an AMPANS-ekin hasi zuen bezala. Ekimen honen bidez, lan-munduan txertatzeko aukera zabaldu nahi zaie gaitasun ezberdinetako pertsonei. 2019an, bi supermerkatu inklusibo eta frankiziatu ireki ziren: EROSKI City bat Leongo Puente Villarente, SOLTRA-rekin batera, eta beste CAPRABO supermerkatu bat Ampans-ekin.

Era berean, sustatu egiten dugu gizarte-inklusioa gure balio-katean. Hori dela eta, elkarlanean aritzen gara adimen ezgaitasuna, gaixotasun mentalak edo egoera zaurgarrian dauden pertsonekin lan egiten duten hornitzaileekin.

Informazio gehiago