Treballadors i treballadores

Treballadors i treballadores

Compromís amb un treball responsable i integrador

Model de compromís integrador

La gestió de persones en la nostra organització es caracteritza per la particularitat que som persones treballadores, però també propietàries: 9.258 persones de la plantilla d'EROSKI som Sòcies i Socis Treballadors (el 32 % del total), un fet que ens fa participants de la gestió cooperativa de l'empresa. Aquesta condició es tradueix en un element diferencial del Grup EROSKI davant d'altres empreses de distribució: una actitud proactiva i un elevat nivell de compromís amb el projecte que es reflecteix en l'acompliment en tots els nivells de l'organització.

L'ocupació que vam crear segueix el nostre model de gestió i el nostre compromís amb la plantilla, amb la clientela i amb la mateixa societat, i per això ens esforcem perquè sigui estable i de qualitat.

28.939 empleats
32% socis / es treballadors

22.199 contractes indefinits
6.740 contractes temporals

17.821 temps complet
11.118 temps parcial

2.354 nous empleats
1.890 dones

Els 10 valors essencials de la nostra feina

 1. 1

  Fomentem la participació.

 2. 2

  Promovem el desenvolupament personal i professional a través de la millora dels coneixements, aptituds i habilitats.

 3. 3

  Motivem el sentiment de pertinença: estem orgullosos de pertànyer a EROSKI i busquem les àrees de millora.

 4. 4

  Impulsem la informació i la comunicació de manera bidireccional dintre de l'organització.

 5. 5

  Primem el col·lectiu sobre l'individual i el llarg sobre el curt termini, gràcies a la solidaritat interna

 6. 6

  Generem dinamisme per adaptar-se al canvi i promoure la innovació

 7. 7

  Estem orientats al client per adaptar-nos i anticipar-nos a les seves necessitats.

 8. 8

  Millorem contínuament les condicions de la feina per garantir una qualitat de vida adequada.

 9. 9

  Fomentem la solidaritat externa per retornar a la societat el que ens aporta.

 10. 10

  Aspirem al màxim nivell de professionalització de les persones treballadores.

Els eixos de la gestió responsable de les persones treballadores

Solidaritat retributiva

EROSKI S. Coop., seguint els seus valors corporatius, aplica el principi de solidaritat retributiva en tota l'organització, el que es tradueix, en l’àmbit intern, en una estreta forquilla salarial entre els llocs amb menor responsabilitat i els d'alta direcció: en concret, el ventall salarial el 2019 va ser de 8,17. D'altra banda, en l’àmbit extern, la solidaritat retributiva implica que la remuneració el Consell de Direcció és un 74% inferior de mitjana respecte al valor de mercat. Més informació

Igualtat

A EROSKI considerem la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi bàsic i estratègic de la gestió de l'organització. En aquest sentit, EROSKI es regeix pel principi de no discriminació ja contemplat en els seus estatuts fundacionals no només en relació amb el gènere, sinó també amb la raça, l’orientació sexual, les creences religioses, les opinions polítiques, la nacionalitat, l’origen social, la discapacitat o qualsevol altra característica que pogués originar.

Per a això, des de 2005 comptem amb una Comissió per a la Igualtat responsable de l'elaboració i actualització periòdica de la Diagnosi i el Pla per a la Igualtat de Dones i Homes d'EROSKI, i amb l'Observatori d'Igualtat, una eina per vetllar pel compliment d'aquest principi en tota l'organització. Más información

Conciliació

Una de les àrees de treball del nostre Pla d'Igualtat és la conciliació de la vida personal i professional. En matèria de conciliació, EROSKI compta amb permisos addicionals als quals estableix la legislació i impulsa entorns i horaris de treball que permetin un equilibri entre la vida personal i professional. Más información

Salut i seguretat en el treball

A EROSKI tenim el compromís de protegir i millorar la salut de la nostra plantilla, desenvolupant per complir-ho una tasca proactiva en matèria de seguretat i salut. Actuem en els àmbits de la prevenció, formació i foment de la salut, millorem de forma contínua els nostres sistemes de prevenció de riscos laborals i els integrem en la gestió global de l'empresa. Més informació

Desenvolupament professional

Potenciar el desenvolupament professional i personal dels equips d'EROSKI constitueix un dels tres pilars del Pla Estratègic a 2020, situant la formació de les persones com una de les claus en la millora competitiva. A través de la capacitació de la nostra plantilla busquem constituir equips de treball d'alt rendiment, incentivar el creixement professional i fomentar la cultura cooperativa d'autogestió.

Inserció laboral i innovació social

EROSKI, com a cooperativa de consum, és un projecte col·lectiu bolcat en la persona consumidora i en la societat. I, per tant, estem compromesos amb la integració de persones en situacions desfavorides i en risc d'exclusió social. Per això, a través de convenis de Formació Ocupacional signats amb els Serveis d'Ocupació Públics o amb diferents organitzacions com Creu Roja, establim anualment programes formatius i pràctiques no laborals per a aquells col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral. Això permet la seva capacitació professional i facilita la seva posterior incorporació laboral en els nostres punts de venda.

Supermercats inclusius

EROSKI continua estenent el model d'ocupabilitat per a persones amb discapacitat que va començar a desenvolupar el 2015 al costat de GUREAK i el 2017 juntament amb AMPANS. Aquesta iniciativa busca obrir noves oportunitats per a la inclusió laboral de persones amb capacitats diverses. En aquest any 2019, s'han obert dos supermercats inclusius franquiciats, un EROSKI City a la localitat lleonesa de Pont Villarente amb SOLTRA, i un segon supermercat CAPRABO amb AMPANS.

Així mateix, potenciem la inclusió social a la nostra cadena de valor. Per això col·laborem amb proveïdors que promouen la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat.

Més informació