Transparència

Transparència

Compromís amb la claredat i la veracitat

Els nostres grups d'interès

La nostra activitat genera impactes en diferents grups d'interès, i viceversa. Aquestes persones, grups, col·lectius i organitzacions són molt importants per a nosaltres, ja que hi ha una interacció i cooperació mútua, enfortida i treballada amb els anys.Mecanismes de comunicació específics i qüestions i preocupacions clau identificades per a cada grup d'interès

Principis i elaboració de la memòria

A EROSKI treballem per millorar i ampliar cada any la informació d'acompliment que presentem als nostres grups d'interès com a part del nostre compromís amb la transparència dins i fora de l'organització. Per això, hem elaborat aquesta memòria d’acord amb els estàndards de Global Reporting Initiative (GRI), una institució independent fundada el 1997 que és el marc de referència més utilitzat en l’àmbit mundial en informes de sostenibilitat, i a la qual donem suport des de fa més d'una dècada com a membres de la seva comunitat GOLD. En aplicar els criteris i principis recollits en els estàndards de GRI, busquem assegurar que la qualitat de la memòria i el seu contingut estiguin alineats amb les expectatives dels nostres grups d'interès, a més de permetre la comparació dels diferents indicadors reportats amb els nostres resultats d’anys successius i amb els informes presentats per altres organitzacions.

Anàlisi de materialitat

Per a l'edició 2019 de la Memòria de sostenibilitat hem dut a terme una actualització de l'anàlisi de materialitat realitzat l'any anterior. L'objectiu de l'anàlisi és determinar quins temes són rellevants a l'hora de reflectir els impactes econòmics, ambientals i socials d'EROSKI, d'influir en les decisions dels grups d'interès, o de generar un impacte sobre l'economia, el medi ambient i/o la societat. Aquells que es consideren materials (rellevants) són els que es reflecteixen en la matriu de materialitat.Més informació