EROSKI Taldeko sozietate nagusien organigrama eta EROSKI Kooperatiba Elkarteak haietan duen partaidetzaren ehunekoa

Organigrama societario de participación de Eroski

* EROSKI Kooperatiba Elkartearen mende dauden 45 sozietateen zerrenda osoa publikoa da eta EROSKIren Urteko Finantza Txosten Bateratuan dago.