EROSKI Taldeko sozietate nagusien organigrama eta EROSKI Kooperatiba Elkarteak haietan duen partaidetzaren ehunekoa

* EROSKI Kooperatiba Elkartearen mende dauden sozietateen zerrenda osoa publikoa da eta EROSKIren Urteko Finantza Txosten Bateratuan dago.