Persones treballadores

Persones treballadores

Compromís amb un treball responsable i integrador

Model de compromís integrador

La gestió de persones a la nostra organització es caracteritza per la particularitat que som treballadores i treballadors i, a més a més, també som propietàries i propietaris: 9.796 persones de la plantilla d’EROSKI som Sòcies i Socis Treballadors (el 32,6 % del total), fet que ens fa participants en la gestió cooperativa d’empresa.

Aquesta condició es tradueix en un element diferencial del Grup EROSKI davant d’altres empreses de distribució: una actitud proactiva i un elevat nivell de compromís amb el projecte, que es reflecteix en els resultats en tots els àmbits de l’organització.

L’ocupació que creem segueix el nostre model de gestió i el nostre compromís amb la plantilla, amb la clientela i amb la societat mateixa, i ens esforcem perquè sigui estable i de qualitat.

30.048 persones treballadores
32,6% socis treballadors
22.802 contractes indefinits
7.246 contractes temporals
18.155 temps complet
11.893 temps parcial
2.453 treballadors nous
1.950 dones

Els 10 valors essencials del nostre treball

 1. 1

  Fomentem la participació

 2. 2

  Promovem el desenvolupament personal i professional a través de la millora dels coneixements, les aptituds i les habilitats.

 3. 3

  Sentiment de pertinença: estem orgullosos de pertànyer a EROSKI i hi busquem àrees de millora.

 4. 4

  Impulsem la informació i la comunicació de manera bidireccional dins l’organització.

 5. 5

  Gràcies a la solidaritat interna, fem prevaldre la col·lectivitat sobre la individualitat, i el llarg termini sobre el curt termini.

 6. 6

  Dinamisme per adaptar-se al canvi i promoure la innovació.

 7. 7

  Orientats al client per adaptar-nos i anticipar-nos a les seves necessitats.

 8. 8

  Millorem contínuament les condicions de treball per garantir una qualitat de vida adequada.

 9. 9

  Solidaritat externa per retornar a la societat el que ens aporta.

 10. 10

  Les persones treballadores aspirem al màxim nivell de professionalització.

Els 6 eixos de la gestió responsable de les persones treballadores

Solidaritat retributiva

EROSKI S. Coop., seguint els seus valors corporatius, aplica el principi de solidaritat retributiva en tota l’organització, fet que es tradueix, en l’àmbit intern, en una estreta forquilla salarial entre els càrrecs amb menys responsabilitat i els d’alta direcció: en concret, el ventall salarial el 2018 va ser de 8,29. En l’àmbit extern, la solidaritat retributiva implica que la remuneració del Consell de Direcció és entre un 68 % i un 73 % inferior al valor del mercat. Més informació

Igualtat

EROSKI considera la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a principi bàsic i estratègic de la gestió de l’organització. Acabar amb la desigualtat suposa un procés de canvi directament relacionat amb la nostra cultura cooperativa i igualitària. En aquest sentit, EROSKI es regeix pel principi de no discriminació, ja inclòs als estatuts funcionals, no només en relació amb el gènere, sinó també amb la raça, l’orientació sexual, les creences religioses, les opinions polítiques, la nacionalitat, l’origen social, la discapacitat o qualsevol altre característica que pugui originar-la. Per això, comptem des de 2005 amb una Comissió per la Igualtat responsable de l’elaboració i actualització periòdica del Diagnòstic i el Pla per a la Igualtat de Dones i Homes d’EROSKI, i amb l’Observatori d’Igualtat, una eina per vetllar pel compliment d’aquest principi en tota l’organització. Més informació

Conciliació

Una de les àrees de treball del nostre Pla d’Igualtat és la conciliació de la vida personal i professional. En matèria de conciliació, EROSKI compta amb permisos addicionals als que la legislació estableix i impulsa entorns i horaris de treball que permetin un equilibri entre la vida personal i professional. Més informació

Salut i seguretat

EROSKI té el compromís de protegir i millorar la salut de la plantilla, i per fer-ho desenvolupem una tasca proactiva en matèria de seguretat i salut. Actuem en els àmbits de la prevenció, formació i foment de la salut, millorem de forma contínua els sistemes de prevenció de riscos laborals i els integrem en la gestió global de l’empresa. Més informació

Desenvolupament professional

Potenciar el desenvolupament professional i personal dels equips d’EROSKI constitueix un dels tres pilars del Pla Estratègic al 2020, que situa la formació de les persones com una de les claus en la millora competitiva. A través de la capacitació de la plantilla, volem constituir equips de treball d’alt rendiment, incentivar el creixement professional i fomentar la cultura cooperativa d’autogestió. Més informació

Participació i comunicació interna

El model cooperatiu d’EROSKI es caracteritza per una alta implicació de les persones treballadores en tota l’organització. Per fer-ho possible, comptem amb un model de gestió que afavoreix l’escolta activa i la comunicació contínua, elements clau per garantir la transparència i la motivació de la nostra plantilla, i per facilitar el desenvolupament d’una feina de qualitat. Més informació

Inserció laboral i innovació social

EROSKI, com a cooperativa de consum, és un projecte col·lectiu bolcat en la persona consumidora i en la societat. Així doncs, estem compromesos amb la integració de persones en situacions desfavorables i en risc d’exclusió social. Per fer-ho, establim anualment programes formatius i pràctiques no laborals per als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral, per mitjà de convenis de formació ocupacional signats amb els serveis d’ocupació públics o amb diferents organitzacions, com la Creu Roja. Això permet capacitar-los professionalment i en facilita la incorporació laboral als nostres punts de venda.

El 2018, en col·laboració amb 86 entitats, es van formar més de 450 persones, de les quals més de 120 van ser contractades per EROSKI en finalitzar els programes de capacitació.

Formació i integració social

En 2018 hem col·laborat amb 41 organitzacions que treballen amb persones de col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió social, com la Creu Roja, l’Associació Zabaltzen Sartu, la Fundació Ilundain o Koopera. Han participat en aquests cursos 391 persones, 75 de les quals han estat contractades per l’organització després de finalitzar-los.

Productes inclusius

CAPRABO va iniciar l’any 2017 la comercialització als supermercats dels formatges Muntanyola i els vins Urpina, que elabora la Fundació AMPANS. Aquesta organització, amb una trajectòria de més de 50 anys, treballa per promoure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. En concret, a Formatges Muntanyola hi treballen 10 persones amb discapacitat intel·lectual i s’hi produeixen 14 varietats de formatge artesà de cabra, búfala, vaca i ovella.

Supermercats inclusius

Aquest model s’ha estès també a CAPRABO: el 2017 vam obrir el primer supermercat de Catalunya gestionat íntegrament per persones amb discapacitat. Es va inaugurar l’any passat i compta amb una plantilla de 12 persones amb edats compreses entre els 21 i els 59 anys. La botiga forma part del nostre projecte d’innovació social per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, que impulsa, a través del contacte directe amb el públic, visibilitzar a la societat la diversitat de capacitats i aptituds.