Acció social

Acció social

Compromís amb la ciutadania

EROSKI, des dels orígens, desenvolupa una acció social diversa per contribuir de manera efectiva a fer possible una societat més justa i solidària.

La nostra contribució a la comunitat

Considerem la solidaritat com un principi fonamental sota el qual hem de dur a terme la nostra activitat i, per això, dediquem anualment el 10 % dels beneficis d’EROSKI a la Fundació EROSKI per al desenvolupament d’activitats socials. D’aquesta manera, donem suport a accions be per iniciativa pròpia o per mitja de convenis de col・laboració amb tercers per al desenvolupament social i cultural de l’entorn. A mes, EROSKI fem contribucions econòmiques a iniciatives socials, que l’any 2018 van sumar mes de 8 milions d’euros.

Per a les persones que formem EROSKI, suposa un orgull haver desenvolupat l’any 2018 nombrosos acords i convenis de col·laboracio amb associacions, ONG i entitats socials, així com mes de 15 campanyes en que impulsem el protagonisme i la implicació dels consumidors.

Les aportacions econòmiques del 2018 van ascendir en total a 8.500.199 €, distribuïts en els àmbits d’acció social següents:Iniciatives solidàries

Cooperació internacional

EROSKI considera que la solidaritat ha de travessar fronteres i, per això, les nostres campanyes també s’enfoquen en les necessitats urgents dels qui son mes lluny de nosaltres.
 • Campanya de recollida de joguines amb la Creu Roja
 • Campanya d’emergència pel tsunami d’Indonèsia
 • Programa lliurament de producte
 • Estrella solidària
 • Voluntariat cooperatiu
Més informació

Solidaritat alimentaria

Campanyes solidàries amb implicació de las persones consumidores

En línia amb el nostre objectiu de sensibilitzar les persones consumidores sobre la urgència de pal·liar els problemes en la cobertura de necessitats bàsiques en el nostre entorn, hem organitzat campanyes que permeten la implicació de la clientela en accions de solidaritat alimentaria: Operació Quilo, Gran Recapte d’Aliments i “Cap nen sense menjar!”,.

Targeta solidària

Amb l’objectiu de normalitzar l’accés a les necessitats bàsiques des de claus no merament assistencials, sinó integradores i emmarcades en processos mes amplis d’incorporació social de les persones en situació o risc d’exclusió, el 2018 hem consolidat la implementació de la targeta solidaria recarregable, que ja ha substituït els vals de paper que entregàvem i ha permès estendre aquesta iniciativa de solidaritat alimentaria a altres regions, com l’Aragó, les Balears, Galicia i el País Basc.

Programa “Malbaratament zero”

EROSKI continua en la lluita contra el malbaratament alimentari articulant un protocol d’actuació que garanteix la seguretat alimentaria de les donacions de tots els productes frescos i d’alimentació que, estant en perfectes condicions de consum, retirem dels lineals per complir el nostre compromís amb els clients de frescor màxima i bon aspecte de l’envàs. Ens assegurem que els productes donats mantinguin la cadena de fred també a l’entitat receptora de la donació i conservem les mateixes garanties en el transport i les instal·lacions fins que l’aliment es consumit.

El criteri d’assignació i el lliurament final d’aquests productes al destinatari correspon a mes d’un centenar d’entitats socials de tot el territori nacional, amb les quals hem signat convenis de col·laboració. El programa també persegueix promoure el consum responsable, de manera que desenvolupem, en paral·lel a les donacions d’aliments, diverses campanyes de conscienciació al consumidor per informar-lo i formar-lo. Més informació

Col·laboració amb persones amb capacitats diferents o amb malaltia

EROSKI, conscient dels reptes diaris que han d’afrontar les persones amb capacitats diferents o amb necessitats especials derivades d’una malaltia, mantenim una col·laboració estreta amb les organitzacions que les representen i que treballen per millorar el seu benestar i qualitat de vida. El patrocini de projectes i iniciatives en aquest àmbit es també fonamental en la nostra acció social, que es desenvolupa mitjançant la signatura de nombrosos acords de col·laboracio amb entitats socials del mon de la discapacitat i de diverses malalties.

 • La Kosta Trail amb la diabetis i les malalties renals
 • VEGALSA-EROSKI amb les malalties rares i cròniques
 • Fundació WOP i EROSKI juntes per la cura de les malalties degeneratives
 • Lluita contra el càncer de mama
 • Campanya de sensibilització contra el càncer de pell
Més informació

Suport a les famílies

EROSKI manté convenis de col・laboracio per donar suport a les famílies nombroses amb entitats com Fanoc i Familia XL, entre d’altres. A mes a mes, des de 2012, a CAPRABO, conscient de les necessitats particulars d’aquest tipus de famílies, ofereix avantatges especials a traves de la condició de client or (i la Targeta Or el meu Club CAPRABO), amb tots els beneficis addicionals que això comporta. Així mateix, gaudeixen de l’avantatge de rebre un 5 % del valor de les compres que facin transformat en euros, quantitat que s’afegeix al saldo de la targeta. Durant el 2018 un total de 13.292 famílies nombroses s’han beneficiat d’un estalvi de 804.694 euros.

Aquesta iniciativa se suma al programa d’ajuda a les famílies “Benvingut Nado”, gracies al qual durant l’exercici passat vam lliurar 1.358.000 canastretes, així com descomptes i promocions en productes pensats per al primer any de vida dels nadons..

Vegalsa-EROSKI també ha fet un pas mes en l’ajuda a les famílies després d’adherir-se l’any 2016 al Programa Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia.

Més informació

Foment de la cultura, l’oci i l’entorn local

El foment de les iniciatives mes locals d’EROSKI busca afavorir el benestar de les persones properes a la nostra xarxa comercial i posar en valor la cultura i les tradicions mes properes.
 • Promoció i difusió de llengües locals
  EROSKI considera les llengües locals com a part essencial del patrimoni cultural de les comunitats del seu entorn. Per això, treballem de forma continua per promocionar-les i difondre-les.
 • Oci i cultura
  Intentem apropar la cultura a les persones consumidores a traves de diversos patrocinis. També donem suport a activitats esportives organitzades en l’entorn més proper.
Més informació