Alimentació Saludable

Alimentació Saludable

Compromís amb les persones consumidores

La salut i el benestar de les persones consumidores són la nostra raó de ser i, per això, desenvolupem nombroses línies de treball per facilitar als clients una vida més saludable.

La nostra contribució a una alimentació saludable

Actualment, un dels reptes més rellevants que hem d’afrontar és la prevenció de determinats problemes de salut vinculats a hàbits alimentaris, com ara l’obesitat. Per això, una alimentació equilibrada i uns hàbits de vida saludables tenen un paper fonamental per al benestar individual i col·lectiu. Per garantir que les nostres propostes en salut i alimentació responen a les necessitats i prioritats a les quals apunta la comunitat científica, comptem amb el Comitè Científic de la Fundació EROSKI que ens guia i orienta en la definició de l’estratègia a mitjà i llarg termini del nostre compromís amb l’alimentació saludable. Aquest òrgan assessor, format per professionals especialitzats en diferents disciplines relacionades amb la salut, la nutrició, l’alimentació i les arts culinàries i gastronòmiques, aporta evidència científica, experta i independent a la nostra proposta des d’una visió externa enriquidora. Complementem aquest assessorament amb els suggeriments i les inquietuds que ens transmeten les persones consumidores mitjançant l’escolta contínua i els canals de participació societària de la cooperativa.

EROSKI aposta per una oferta comercial basada en productes capaços de garantir una alimentació equilibrada i segura. El 2018 hem aconseguit la reducció de greixos, sucres o sal en prop de 300 productes, amb una millora del perfil nutricional per fer-los més saludables. A més a més, creiem que la nostra contribució a la salut i el benestar de la població passa per oferir productes aptes per a les persones amb necessitats nutricionals específiques, com ara els celíacs, un col·lectiu amb el qual col·laborem estretament.

Seguretat alimentària

La aplicació rigorosa dels estàndards de qualitat i seguretat en productes i serveis és un dels nostres pilars bàsics d’actuació. El Model de Gestió de Qualitat d’Eroski s’estructura en un conjunt de normes, processos, procediments i eines que, relacionats entre si al llarg de tota la cadena de valor, asseguren que els productes que comercialitzem compleixen totes les garanties en matèria de seguretat alimentària. Estem convençuts que el nostre model ofereix una forma òptima per aconseguir un alt nivell de competitivitat, al mateix temps que garanteix la defensa dels drets i els interessos de les persones consumidores. Més informació

Alimentació equilibrada i sostenible

En el nostre compromís irrenunciable amb la salut, anem més enllà de garantir la seguretat alimentària dels productes que comercialitzem. Per aquest motiu, treballem diàriament per oferir opcions de consum més equilibrades i saludables, en línia amb els nostres compromisos núm. 2 de fomentar una alimentació equilibrada i núm. 3 de prevenir l’obesitat infantil. El nostre afany és que els productes de les nostres marques encaixin fàcilment en una dieta equilibrada i que afavoreixin un hàbit alimentari saludable. Per això, revisem i millorem constantment les fitxes tècniques segons les recomanacions establertes pels experts en salut. Més informació

Necessitats nutricionals específiques

EROSKI aborda, a través del seu compromís núm. 4, la voluntat d’atendre els qui necessiten una alimentació específica, de manera que l’oferta dels productes sigui segura, suficient per a una compra ordinària i amb un sacrifici econòmic adequat. Més informació

Alimentació i hàbits saludables des de la infància

EROSKI considera que una ciutadania formada i informada és fonamental per mantenir una alimentació equilibrada i saludable. En aquest sentit, promovem una alimentació que previngui l’obesitat infantil a través del nostre compromís núm. 3, facilitant l’accés a productes més saludables i formant els nens i nenes perquè tinguin una millor alimentació.
L’Escola de l’Alimentació es va crear després de l’èxit del projecte “Energia per créixer”, el nostre Programa Educatiu en l’Alimentació i Hàbits Saludables, iniciativa posada en funcionament el 2012 per la Fundació EROSKI per tal de frenar la tendència creixent de la taxa d’obesitat infantil a Espanya. Hi han participat des de l’inici el 28,5 % dels centres d’Espanya. La nostra aspiració per al 2025 és formar més de dos milions d’escolars i les seves famílies. Més informació

Informació en salut i sostenibilitat

EROSKI CONSUMER és un projecte informatiu del Grup EROSKI que desenvolupem des de fa més de 40 anys amb aquest mateix objectiu.

A través d’aquest canal de comunicació pretenem formar i informar el consumidor sobre temes associats a l’alimentació, la seguretat alimentària i la salut, però també al medi ambient, la solidaritat, les mascotes i el món del nadó, l’economia, etc.

Aquest exercici 2018 ha estat un any de renovació per a Eroski Consumer en el qual s’ha fet un pas endavant en la forma d’oferir el contingut, introduint-hi innovació gràfica i disseny, però sense renunciar a les seves marques d’identitat: el rigor i la imparcialitat en continguts útils i pràctics per al consumidor. Més informació