Transparència

Transparència

Compromís amb la claredat i la veracitat

Els nostres grups d’interès

La nostra activitat genera impactes en diferents grups d’interès, i viceversa. Aquestes persones, grups, col·lectius i organitzacions són molt importants per a nosaltres, ja que hi ha una interacció i cooperació mútua, enfortida i treballada amb els anys.Mecanismes de comunicació específics i qüestions i preocupacions clau identificades per a cada grup d’interès

Principis d’elaboració de la memòria

EROSKI treballa per millorar i ampliar cada any la informació d’acompliment que presentem als nostres grups d’interès com a part del nostre compromís amb la transparència dins i fora de l’organització. Per això, hem elaborat aquesta memòria d’acord amb els estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), una institució independent fundada el 1997 que es el marc de referencia mes emprat a tot el mon en matèria d’informes de sostenibilitat, a la qual donem suport des de fa mes d’una dècada com a membres de la seva comunitat GOLD. Aplicant els criteris i principis recollits als estàndards GRI, busquem assegurar que la qualitat de la memòria i el seu contingut estiguin alineats amb les expectatives dels nostres grups d’interès, a mes de permetre la comparació dels diferents indicadors reportats amb els nostres resultats en anys anteriors i amb els informes presentats per altres organitzacions.

Anàlisi de materialitat

Durant l’any 2018, EROSKI ha dut a terme una actualització i millora de l’anàlisi de materialitat de 2017. Aquesta anàlisi de materialitat es realitza amb l’objectiu de determinar quins aspectes son rellevants a l’hora de reflectir els impactes econòmics, ambientals i socials de l’organització, d’influir en les decisions dels grups d’interès, i de generar un impacte sobre l’economia, el medi ambient o la societat. Els que es consideren rellevants.

Matriu de materialitatEls temes materials son els inclosos a les àrees ombrejades, i addicionalment s’hi han incorporat els assenyalats amb el símbol * per la relació i importància amb l’activitat d’EROSKI.

Més informació