Alimentación saudable

Alimentación saudable

Compromiso coas persoas consumidorasA nosa contribución a unha alimentación saudable

Proporcionar unha alimentación saudable e equilibrada a todos os consumidores é o noso obxectivo primordial como organización. Non só realizamos, para iso, unha escoita activa das súas necesidades, senón que desenvolvemos diversas actuacións para asegurar a calidade de todos e cada un dos nosos produtos, así como para educar na prevención de determinados problemas de saúde vinculados a hábitos alimentarios, por exemplo, a obesidade.

En EROSKI, apostamos por unha oferta comercial baseada en produtos capaces de garantir unha alimentación equilibrada e segura, e que ademais cubra as necesidades nutricionais específicas de colectivos como as persoas con enfermidade celíaca, entre outros.

Ademais, para garantir que as nosas propostas en saúde e alimentación responden ás necesidades e prioridades ás que apunta a comunidade científica, contamos cun órgano asesor: o Comité Científico da Fundación EROSKI, composto por profesionais especializados en saúde, que nos guía e orienta na definición da nosa estratexia a medio e longo prazo do noso compromiso coa alimentación saudable.

Seguridade alimentaria

O Modelo de Xestión de Calidade de EROSKI garante os máis altos estándares de calidade e seguridade nos nosos produtos e servizos. Estrutúrase nun conxunto de normas, procesos, procedementos e ferramentas que, relacionados entre si ao longo de toda a cadea de valor, aseguran que os produtos que comercializamos cumpran con todas as garantías en materia de seguridade alimentaria. Máis información

Alimentación equilibrada e saudable

No noso compromiso irrenunciable coa saúde imos máis aló de garantir a seguridade alimentaria dos produtos que comercializamos. Por esta razón, traballamos para ofrecer opcións de consumo máis equilibradas e saudables.

Mellora nutricional do produto

En EROSKI, traballamos na composición de todos os nosos produtos para mellorar permanentemente o seu perfil nutricional. En 2019, reformulamos 60 referencias con este obxectivo, conseguindo que máis do 70% da nosa gama de marca propia teña unha valoración Nutri-Score A, B ou C.
Ademais, reformulamos 44 referencias de marca propia como parte do noso compromiso co “Plan de Colaboración para a Mellora da Composición dos Alimentos e Bebidas e Outras Medidas 2020”, enmarcado na Estratexia de Nutrición, Actividade Física e Prevención da Obesidade (NAOS), da Axencia Española de Alimentación e Nutrición (AESAN), cuxo obxectivo é reducir arredor do 10% da mediana de azucres engadidos, graxas saturadas e sal para o 2020.

En 2019, eliminamos tamén as graxas de palma e de coco de 64 referencias de marca propia, avanzando así no noso compromiso de eliminar progresivamente o 100% a presenza destas graxas na nosa marca propia ata 2021.

Información sobre o contido e equilibrio nutricional dos produtos

En EROSKI, somos conscientes do valor da información ofrecida ás persoas consumidoras como un elemento esencial para a defensa e protección dos seus intereses, xa que só así poden tomar decisións informadas acorde ás súas necesidades. En todo momento, cumprimos coa lexislación existente en materia de etiquetaxe para cada tipo de produto e coas esixencias da nosa marca propia, incluíndo información adicional con pictogramas que facilitan a identificación de alérxenos e sistemas de información nutricional como o semáforo nutricional e o Nutri-Score.

En 2019, incluímos o Nutri-Score en todos os alimentos das nosas marcas na tenda, ademais de no envase de 773 produtos e en todas as receitas de pratos saudables propostas aos nosos Socios Cliente.

EROSKI Club conta cun programa pioneiro de saúde que ofrece gratuitamente información personalizada e incentivos para unha alimentación e unha compra máis saudable e equilibrada a todos os nosos Socios e Socias Cliente. A súa finalidade é orientar ao cliente sobre os alimentos, cantidades e frecuencia de consumo que tanto el como os demais membros do agregado familiar precisan para manter unha alimentación equilibrada. Máis información

Necesidades nutricionais especificas

De maneira especial, somos sensibles a necesidades específicas en alimentación derivadas de enfermidades que afectan a algunhas persoas como a enfermidade celíaca, as alerxias ou as intolerancias alimentarias. Traballamos para que a nosa oferta de produtos para elas sexa segura, suficiente para unha compra ordinaria e sempre cun nivel adecuado de prezo. En 2019, renovamos o Convenio de Colaboración coa Asociación de Celíacos do País Vasco e establecemos un novo Convenio de Colaboración coa Asociación de Celíacos da Rioxa. Continuamos a traballar para mellorar a oferta de produtos sen glute, tanto da nosa marca propia como de marcas doutros fabricantes, contando actualmente con aproximadamente 3.000 produtos sen glute, entre os cales 2.400 de diversas marcas e máis de 550 produtos garantidos sen glute da nosa marca propia. Máis información

Información en saúde e sustentabilidade

CONSUMER EROSKI é o proxecto informativo do Grupo EROSKI co que queremos formar e informar aos nosos consumidores para facilitarlles unha vida saudable e sostible, mediante produtos informativos veraces, independentes, prácticos e amenos. A través desta publicación, dispoñible en castelán, catalán, éuscaro e galego, tratamos temas relacionados coa alimentación, a seguridade alimentaria e a saúde, pero tamén sobre outros temas de interese para os nosos consumidores: medio ambiente, solidariedade, mascotas e mundo bebé, ou aforro e economía doméstica. Durante 2019 continuamos co noso afán de mellora e servizo aos nosos lectores e consumidores, incorporando novas seccións do seu interese. Nela colaboran, ademais de distintos profesionais, varias entidades como a Federación de Diabéticos Españois (FEDE), a Fundación Española do Corazón (FEC), o centro tecnolóxico Azti-Tecnalia e a Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPap). Máis información

Alimentación e hábitos saudables desde a infancia

A información e a formación son ferramentas fundamentais para tomar decisións adecuadas no que respecta á alimentación. Por iso, promovemos unha alimentación que prevén a obesidade infantil e ofrecemos ferramentas formativas a nenos e nenas para que tomen as mellores decisións sobre a súa alimentación de forma consciente e divertida.Esta iniciativa da Fundación EROSKI, nacida en 2013, ten o obxectivo de fomentar unha alimentación equilibrada e uns hábitos de vida saudables entre a cidadanía e constituír un punto de encontro de profesionais da saúde e da educación, proxenitores, escolares e resto de cidadanía comprometida coa mellora da súa alimentación e estilo de vida.

Máis información