Medio ambiente

Medio ambiente

Compromiso coa protección do medio ambiente

Compromiso coa sustentabilidade ambiental

Este compromiso intégrase de forma transversal en toda a organización a través dunha política ambiental que aliña o respecto ao medio ambiente e o benestar social cos nosos obxectivos estratéxicos. Esta política está dirixida a minimizar o noso impacto sobre o cambio climático, á protección e utilización de maneira sostible dos recursos naturais, á xestión dos residuos baixo modelos de economía circular e á preservación da biodiversidade.

Política ambiental

 1. 1

  Manter unha actitude proactiva que, ademais de garantir o cumprimento da normativa ambiental vixente, nos leve a adquirir compromisos progresivamente esixentes.

 2. 2

  Previr a contaminación mediante a sistematización da nosa xestión ambiental, de maneira que nos permita controlar, medir, e evitar ou reducir o impacto ambiental asociado á nosa actividade.

 3. 3

  Basear o sistema de xestión ambiental na mellora continua dos aspectos máis relevantes para a organización. Para iso, fixamos obxectivos cuantificables e asignamos os recursos necesarios para a súa consecución.

 4. 4

  Incluír a variable ambiental na investigación e o desenvolvemento dos produtos e servizos que ofertamos, buscando a rendibilidade das accións ambientais que poñemos en práctica e identificando novas oportunidades de negociación.

 5. 5

  Fomentar actitudes de colaboración e participación de todos para conseguir un desenvolvemento sostible. Para iso, a formación e a información das persoas son imprescindibles en todos os niveis da organización.

 6. 6

  Establecer canles de comunicación fluídas con autoridades, comunidade local, organizacións sectoriais, fornecedores e consumidores que garantan unha difusión permanente e de maneira transparente dos impactos da nosa actividade, así como dos recursos e tecnoloxías que destinamos a minimizalos.

Obxectivos sostibles

En 2018, como parte dos nosos compromisos pola Saúde e a Sustentabilidade, fixámonos uns obxectivos de mellora ambiental para os próximos anos e despregamos varias liñas de traballo para a súa consecución, que seguimos desenvolvendo en 2019 e que se detallan neste capítulo. Os obxectivos máis destacados son:


Accións de mellora ambiental

De acordo coa nosa política ambiental e aos aspectos ambientais máis relevantes asociados á nosa actividade, en EROSKI contamos cunhas liñas de traballo que se basean na mellora continua e alíñanse cos nosos obxectivos estratéxicos. Gran parte delas recóllese no compromiso 5 de fomento dun consumo máis responsable; no 6, de ofrecer máis produtos locais; e no 10, de facilitar unha vida máis saudable e sostible. Estas accións de mellora afectan a distintas etapas do noso itinerario produtivo, polo que tamén involucramos aos actores externos á nosa organización na medida en que poidan contribuír á redución da nosa pegada ambiental.

Produtos

En EROSKI cremos que é indispensable colaborar con empresas fornecedoras responsables que compartan o noso compromiso co desenvolvemento sostible para a incorporación do factor ambiental na nosa oferta. Velamos porque todos os procesos, desde a orixe da produción ata as operacións na tenda, pasando por toda transformación e manipulación, reduzan o seu impacto ambiental. Isto inclúe a erradicación de tratamentos fitosanitarios posteriores á colleita, a certificación das nosas peixarías con selos de sustentabilidade, o control do uso de antibióticos, a incorporación de prácticas que garantan o benestar animal ou o fomento de gamas ecolóxicas.

Orixe sostible certificado

Desde hai décadas, traballamos para ofrecer alternativas máis saudables e sostibles ás persoas consumidoras. Ao longo dos últimos anos, contamos con diversas certificacións, etiquetas e marcas que garanten a orixe sostible dos nosos produtos. Destacan especialmente as nosas marcas Belle Natural e EROSKI Natur, que esixen a todos os seus produtos certificacións externas que garanten que foron producidos de forma máis natural e respectuosa co medio ambiente.

Esforzámonos en ofrecer alimentos procedentes da agricultura e a gandería ecolóxica, xa que supón un modelo produtivo que garante as mellores prácticas ambientais. En 2019, a nosa oferta incluíu 2.140 produtos ecolóxicos acreditados con diferentes etiquetaxes de certificación, entre as que destaca o logo europeo. Ademais, en 2019, traballamos para lanzar a nosa marca propia de produtos ecolóxicos, coas primeiras referencias dispoñibles nas nosas tendas desde principios de 2020.

Comprometidos co benestar animal

O volume de ovos de galiñas criadas no chan que comercializamos nas nosas tendas xa ascende ao 45% das nosas vendas.

Incorporamos unha nova certificación en Benestar Animal WelfairTM á nosa carne de porco, polo e cordeiro de Aragón EROSKI Natur.

Dispomos da certificación Global G.A.P. de acuicultura ao peixe de crianza EROSKI Natur.

Pesca sostible en EROSKI

En 2019 seguimos traballando por unha pesca sostible, da man de organizacións internacionais de referencia. Un ano máis, superamos satisfactoriamente a auditoría de certificación de cadea de custodia de Marine Stewardship Council (MSC) para peixe procedente de caladoiros sostibles, co que seguimos sendo o único gran distribuidor comerciante retallista de España con mostradores de peixaría certificados.

Alcanzamos as 3.144 toneladas en compras de peixe con certificación de sustentabilidade. Do total, máis de 1.880 toneladas corresponden a peixe certificado por Marine Stewardship Council (MSC), que garante a súa orixe en caladoiros sostibles; e 820 toneladas, a peixe de acuicultura con selo GGN (GLOBAL G.A.P. Number). Ademais, destacan as 392 toneladas de bonito pescado á cana e outras 51 de peixe con certificado AENOR atún de pesca responsable (APR) nas súas compras de conservas.

Ecodeseño de envases e embalaxes

En EROSKI somos sensibles á crecente preocupación existente na sociedade pola contaminación a través dos plásticos que sofre o noso planeta e, de feito, levamos anos realizando accións que tentan minimizala. En 2018, fixamos o noso obxectivo de ecodeseñar o 100% dos nosos envases para 2025, co fin de que sexan 100% reciclables, eliminar o sobreenvasado e potenciar o uso de materiais reciclados e de orixe renovable. Para lograr este propósito, puxemos en marcha diversas medidas.

Así, permitimos ao cliente o uso dos seus propios envases reutilizables, como as friameiras ou tupperwares, nas seccións de carnicería e peixaría. Ademais, en 2019 incorporamos unha nova bolsa de malla reutilizable como alternativa á bolsa de plástico dun só uso para a compra de froita e verdura a granel.

Todo isto vai acompañado dunha aposta pola venda de produtos frescos a granel. Isto permítenos dispor xa de aproximadamente o 60% da nosa froita e verdura a granel. Noutras seccións, a porcentaxe de produtos a granel é aínda maior, como en peixaría, onde supera o 85%.

Ademais, apostamos por substituír o plástico por outros materiais con menor impacto ambiental; traballamos para eliminar elementos do envase que poidan non ser imprescindibles desde a usabilidade ou a seguridade alimentaria, e potenciamos o uso de material reciclado en liña co noso compromiso por un modelo de economía circular.

Todas estas accións son o inicio do noso roteiro para chegar en 2025 a unha redución de polo menos o 20% das toneladas de plástico dun só uso dos envases e dun 21% as toneladas de plástico convencional dos nosos produtos frescos envasados en tenda en 2021.

“Froitas e hortalizas feas” contra o malgasto alimentario

Segundo a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), un terzo dos alimentos producidos pérdese ou é desperdiciado en todo o mundo. En EROSKI, como parte do noso compromiso coa sustentabilidade do sector agrícola e contra o desperdicio alimentario, apostamos pola comercialización de variedades de froitas e hortalizas chamadas “feas”, polo seu aspecto ou tamaño. En 2019 comercializáronse en toda a rede 566 toneladas de froitas e hortalizas “feas”.

Pioneiros en publicar declaracións ambientais de alimentos marca propia

EROSKI converteuse na primeira cadea de distribución de gran consumo en publicar declaracións ambientais de produtos de marca propia, verificadas polo programa AENOR GlobalEPD, conforme a Regras de Categoría de Produto (RCP) emitidas polo Programa International EPD System.

Declaración Ambiental do leite EROSKI País Vasco Declaración Ambiental dos ovos EROSKI Natur País Vasco

Loxística

EEROSKI obtivo o premio ao proxecto LEAN & GREEN por parte da Asociación de Fabricantes e Distribuidores (AECOC) grazas ao seu plan de acción para reducir as súas emisións de CO2 en, polo menos, o 20% en 5 anos. LEAN & GREEN é a maior plataforma europea de colaboración especialmente dirixida a reducir as emisións asociadas á cadea de subministración. No últimos catro anos, EROSKI conseguiu reducir un 14,8% as emisións por transporte, o que supón evitar máis de 15.000 toneladas de emisións equivalentes de CO2 grazas a despregar distintas accións dentro do seu novo modelo de transporte centrado nos eixos da eficiencia e a sustentabilidade.


Tendas ecoeficientes

A renovación e a ampliación da rede comercial de EROSKI para a súa adaptación ao noso modelo “contigo” inclúe tamén a adopción de melloras na súa construción e xestión, de conformidade con criterios ambientais. A nosa aspiración é dispor de supermercados autoabastecibles de enerxía renovable que alcancen un balance de CO2 neutro. Para iso, desenvolvemos proxectos de I+D+i nas nosas tendas, dos que constitúe un exemplo significativo a tenda cero emisións de Oñati (Gipuzkoa), que renovou en 2019 a súa certificación enerxética ISO 50001.

Construción e equipamento sostible

Apostamos por deseños e equipos que consuman menos enerxía e teñan un menor impacto ambiental. Algúns exemplos de medidas implantadas son:
 • Optimización da iluminación e luminarias LED: Todas as luminarias son LED de última xeración, que poden ser recicladas e non conteñen materiais contaminantes como mercurio, chumbo ou tungsteno. Tamén se controlan os acendementos desde un autómata que optimiza o seu uso e minimiza a contaminación luminosa pola noite.
 • Instalacións de frío máis eficientes e con gases menos contaminantes: As medidas ambientais aplicadas nas novas instalacións frigoríficas concrétanse principalmente na instalación dunha central frigorífica negativa de CO2 e dunha positiva de R134, que constitúen un aforro importante de enerxía e traballan con gases respectuosos co cambio climático. Esta instalación incorpora tamén un sistema de condensación flotante que reduce o consumo eléctrico.
 • Climatización: Para unha óptima climatización, o modelo enerxético incorpora a instalación do sistema roof top con illamento acústico específico para vivendas, e un sistema de recuperación de calor para a sala de vendas, que se suman ás pantallas acústicas da central de frío.

Economía circular

En 2019, reduciuse un 14% o papel dos tíckets e aforráronse 45 toneladas de papel.
 • Minimización dos residuos: Traballamos para minimizar os residuos derivados da nosa actividade mediante a aplicación do ecodeseño aos produtos de marca propia, a promoción de artigos frescos próximos á súa data de caducidade e a doazón de alimentos aptos para o consumo que se descartaron para a venda a persoas en risco de exclusión social a través do programa “Desperdicio Cero”.
 • Xestión e valorización dos residuos: En EROSKI responsabilizámonos de que os residuos xerados nas nosas instalacións e tendas sexan xestionados e valorizados correctamente, fomentando a reciclaxe e a reutilización como tratamentos prioritarios. Desde unha perspectiva de economía circular, potenciamos procesos de loxística inversa, desde as tendas ata as plataformas e empresas fornecedoras, que permiten unha correcta reutilización e reciclaxe dos residuos orgánicos e inorgánicos xerados.
  Máis información

Consumidores e consumidoras

En EROSKI somos conscientes de que cada persoa, ao elixir un modelo de consumo sostible e responsable, pode contribuír á protección ambiental. Diriximos o noso esforzo cara á formación e a concienciación das persoas consumidoras, mediante o desenvolvemento de campañas de sensibilización e a publicación de contidos pedagóxicos nas nosas plataformas web e outros soportes informativos. En liña con este obxectivo, tamén fomentamos e desenvolvemos iniciativas colaboradoras coa clientela, persoas traballadoras e institucións.

Máis información