Carta del President

Són diversos els motius que fan que el 2019 hagi estat un any assenyalat per a EROSKI. Un d’ells és, sens dubte, la celebració del nostre 50è aniversari. A més, hem tancat un bon acord de refinançament i hem assolit un alt percentatge de renovació de la nostra xarxa de botigues al model “amb tu”. També ha estat un any de notables avenços en projectes relacionats amb la salut i la sostenibilitat, com ara la creixent implantació de l’etiquetatge nutricional avançat Nutri-Score, pionera en la distribució a Espanya, o la posada a disposició de la nostra clientela de diverses opcions davant les bosses de plàstic tradicionals o d’envasos alternatius més sostenibles. Així mateix, l’aprovació de la nova Llei de Cooperatives ens aporta un marc normatiu més concret que ens permet competir i desenvolupar-nos en igualtat de condicions amb altres organitzacions que tenen una estructura jurídica diferent.

La fusió de set petites cooperatives de consum, pels volts del 1969, va suposar el germen d’aquest grup, que, després de mig segle de funcionament, ha esdevingut un dels principals distribuïdors a Espanya. Cinquanta anys d’un projecte empresarial basat en les persones i en la cooperació. En aquest recorregut, a EROSKI hem estat molt a prop dels consumidors i les consumidores, evolucionant en paral·lel a la societat i adaptant-nos a les seves necessitats i els seus hàbits de consum. I ho hem fet sent fidels a la nostra raó de ser i naturalesa cooperativa. Contribuir a la millora de la qualitat de vida i influir positivament en el desenvolupament sostenible són dos dels compromisos històrics que EROSKI va adquirir amb els consumidors i consumidores i la societat des dels seus orígens, i avui també són les marques d’identitat que ens distingeixen i que han vertebrat, al llarg del temps, la nostra evolució com a organització de consumidors i consumidores i com a agent dinamitzador molt actiu en responsabilitat social.

Ens enfrontem als reptes i les tendències que planteja el consumidor actual: les vendes multicanal, la compra de conveniència, les necessitats dels sèniors, l’atenció a la salut, les compres experiencials o el creixement del mercat “verd” i d’“allò local”. Aquesta societat hipercomunicada exigeix canvis (i ho fa amb rapidesa, com mai ho havia fet abans) a empreses de tota mena de sectors, a les institucions…, a tothom. L’alimentació forma part d’aquesta tendència: l’associem amb les coses bones i no tan bones que ens passen: la salut, la malaltia, la contaminació (els plàstics als mars, l’oli de palma, la desforestació, l’esgotament dels recursos…). I la botiga és el lloc on cristal·litzen, fent-se visibles, totes aquestes preocupacions. Tan sols hi ha una manera de fer front a aquesta situació: assumir el canvi, acceptar el repte proposat i construir les solucions. I nosaltres no la defugirem. Ens en fem coresponsables i assumim la nostra part de responsabilitat per ser conseqüents amb allò que fem. Volem canviar la nostra manera d’actuar com a empresa de distribució i també volem influir en els nostres socis clients, perquè també la canviïn, a través de la informació i la formació. EROSKI ha d’actuar per a la transformació social amb el nostre projecte cooperatiu, buscant el benestar sostenible, i per això hem d’orientar els esforços més a l’acció que no pas a la justificació.

EROSKI és, avui, el clar resultat d’una tasca amb gran capacitat d’aportació a la societat. Després d’un 2019 notable en el qual hem celebrat mig segle d’existència, aprofundirem en l’oferiment, als nostres socis clients i als consumidors, de millors opcions per fer que les seves compres i els seus consums siguin més saludables i sostenibles des del punt de vista social i mediambiental. També aprofundirem en el desenvolupament tecnològic, que ens permetrà desenvolupaments innovadors tan diversos com una generació de botigues molt més eficients des del punt de vista energètic, eines que possibilitin pro- 102-14 postes personalitzades als clients o models comercials de seccions que propiciïn una relació personal i directa amb la marca. Treballarem per proposar un ampli ventall de canals i formats des dels quals els consumidors i consumidores puguin fer la seva compra. Ja hem recorregut un bon tros d’aquest camí, però encara queden moltes coses per fer, i volem accelerar el nostre afany en aquesta direcció, impulsats per la fortalesa col·lectiva interna que ens ha permès arribar fins aquí i que segur que ens permetrà guanyar-nos un lloc en el futur responent a allò que la societat espera i es mereix d’EROSKI.

Us animo a llegir aquest informe anual per conèixer amb més detall la nostra tasca del 2019 i les accions derivades del compromís amb el desenvolupament sostenible, que vam ratificar el 2002 adherint-nos al Pacte Mundial i que renovem anualment, sent coherents amb la nostra missió i amb la decidida vocació de contribuir significativament a la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Esperem que el trobeu interessant i inspirador.

Moltes gràcies.

Agustín Markaide
President del Grup EROSKI